Nieuws

Gevolgd: Nascholingscursus NEI deel I het autonome zenuwstelsel door Rene Zweedijk

Van 27 augustus t/m 29 augustus 2020 heeft Eric de cursus gevolgd bij Panta Rhei opleidingen in Rijen. In deze cursus in ingegaan op de rol van het autonome zenuwstelsel. Hoe is het autonome zenuw stelsel opgebouwd en hoe het alle structuren in het menselijk lichaam beïnvloedt. Er werd ook ingegaan op de rol van het centrale zenuwstelsel en de regulatie van het autonome zenuwstelsel. Er werd zichtbaar gemaakt dat er verschillende manieren zijn om op prikkels te reageren. Deze manieren zijn individueel en vaak bepaald door gebeurtenissen in ons leven. Ze bepalen heel sterk de regulatie van ons lichaam.  De ene patiënt reageert met een reactie die men “freeze” noemt en wordt gekenmerkt door een immobilisatie doch met volle energie in het systeem, de andere reageert met een “faint” wat immobilisatie is doch waar het lichaam naar een zeer laag metabool niveau gaat.
Er werd ook ingegaan op de Polyvagal Theory van Stephen Porges welke zeer verhelderend is om bepaalde reacties te verklaren. Er werd getoond hoe het autonome zenuwstelsel uit een “freeze” en uit een “faint” gehaald kan worden door middel van specifieke behandel methodes die zeer effectief zijn. Daarnaast werden de mogelijkheden van EMDR bij de behandeling van traumata besproken. Kortom het was een zeer leerzaam weekend waarin veel bekende en nieuwe informatie/technieken bij elkaar gevoegd werd waardoor het een meerwaarde is in de praktijk tijdens de behandeling.

Van 8 t/m 10 oktober 2020 volgt Eric de vervolgcursus: Het endocrien en immuunsysteem. Later meer informatie hierover te vinden op de website.

Verdieping geeft groei!

Update COVID19 – 7 mei 2020

Goed nieuws: Osteopathie Eric is weer geopend vanaf 11 mei 2020.
Hierdoor kan ik weer de zorg verlenen waar veel mensen op zitten te wachten.

Vanaf 11 mei mogen de osteopathiepraktijken weer open.
Voorwaarde is wel dat er aan een hygiëneprotocol in de praktijk en andere aanwijzingen van het RIVM wordt voldaan.

Hierbij vraag ik ook uw medewerking. Ik vraag u om zo eerlijk en transparant mogelijk te zijn over uw gezondheid.
Alleen dan kan ik de zorg leveren die u en andere nodig hebben.

 • Iedereen kan een afspraak maken.
  Wel moet u op het moment van de afspraak 24 uur vrij zijn van klachten die zouden kunnen wijzen op corona, zoals:
  (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, vermoeidheid, je ziek voelen en/of diarree.
 • Is er iemand binnen uw huishouden positief getest op corona? Ook dan moet u 14 dagen zoveel mogelijk thuis blijven en mag u niet naar de praktijk komen:
 • Heeft u zelf het corona virus doorgemaakt? Dan moet u ten minste 24 uur klachtenvrij zijn voordat u behandeld kunt worden. 

Nieuwe afspraken inplannen

 • Als u een afspraak heeft en u komt bij mij in de praktijk heb ik een aantal basisregels opgesteld om het allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen:

o   Zorg dat u maximaal 5 minuten van te voren aanwezig bent;

o   We geven elkaar geen hand;

o   Was uw handen in de wc zodra u binnenkomt voor tenminste 20 seconden;

o   Houdt 1,5 meter afstand tot de ander in de gang en in de wachtruimte;

o   Komt u voor behandeling van uw kind, dan mag er maximaal één ouder mee naar de afspraak;

o   Wilt u uw eigen handdoek meenemen waar u op kunt liggen tijdens de behandeling.

48 uur voor uw afspraak krijgt u per mail een afspraakbevestiging waarin deze punten ook geformuleerd staan.
Neemt u deze punten goed door voordat u naar de praktijk komt en belt u mij als u twijfels heeft of u kunt komen?

Alleen zo krijgen we het coronavirus onder controle en kan er veilig behandeld worden.

Good news: Osteopathy Eric is open again from May 11, 2020.
This allows me to provide the care that many people are waiting for.

The osteopathic practices may reopen from 11 May.

The condition is that a hygiene protocol in practice and other instructions from RIVM are complied with.

I hereby also request your cooperation.
I ask you to be as honest and transparent as possible about your health. Only then can I provide the care you and others need.

 • Anyone can make an appointment. At the time of the appointment, you must be free for 24 hours from complaints that could indicate corona, such as a (nose) cold, coughing, coughing or sneezing, runny nose, sore throat, increase (= up to 38 degrees) or fever, shortness of breath, headache, burning eyes, loss of smell and / or taste, tiredness, feeling sick and / or diarrhea
 • Has anyone in your household tested positive for corona? Even then you should stay at home for 14 days as much as possible and you may not come to the practice
 • Have you been through the corona virus yourself? Then you must be free of complaints for at least 24 hours before you can be treated.

Re-schedule new appointments

 • Because a large waiting list has formed recently and I only have two hands, I have to see how and when I can reschedule everyone in the agenda. This means that if you have light or maintenance treatment, I would like to ask if we can plan it a little further.
 • If you still had a treatment from May 11, it will simply remain, if necessary, I will call you to move it.
 • I would also kindly ask you not to call all of them, I will call you for a new appointment.
 •  If you have an appointment and you come to my practice, I have drawn up a number of basic rules to make it all run as smoothly as possible:

o Make sure to arrive at least 5 minutes in advance;

o We do not shake hands;

o Wash your hands in the toilet as soon as you enter for at least 20 seconds;

o Keep 1.5 meters away from the other in the hallway and waiting area;

o Come alone, if you come for treatment of your child, a maximum of one parent may come to the appointment;

o Would you like to bring your own towel to lie on during the treatment.

48 hours before your appointment you will receive an appointment confirmation by email in which these points are also formulated.
Please read these points carefully before you come to the practice and call me if you are unsure whether you can come?

This is the only way to get the coronavirus under control and to do treatments safely.

https://www.osteopathieeric.nl/wp-content/uploads/2020/03/Covid19_FlyerA_01_wit.pdf

Pin It on Pinterest

Chat openen